Ammattitaitoista konsultointiapua laivojen jätejärjestelmistä 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

TKK Consulting Oy on laivojen jätejärjestelmien asiantuntija Suomessa ja kansainvälisesti. Me tarjoamme luotettavaa konsulttiapua järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

Laivassa syntyvää jätettä ja sen käsittelyä koskevat säännökset tiukkenevat vuosi vuodelta, mikä on tärkeää ottaa huomioon sekä rakenteilla olevissa että jo käytössä olevissa laivoissa ja aluksissa.

Toimivat ratkaisut helpottavat työtä laivoilla

Toimivat jäteratkaisut eivät välttämättä tarkoita lisäkustannusten syntymistä varustamoille tai laivayhtiöille. Oikeanlaisilla järjestelmillä saadaan huomattavia etuja niin jätteenkäsittelyyn kuin myös sen varastointiin laivalla. Käsitelty jäte on myös helppo siirtää laivasta satamaan. Tarjoamme aidosti toimivia ratkaisuja laivoille ja aluksille, sillä yhtiömme kokemus ja näkemys ovat karttuneet keskustelemalla laivoilla järjestelmien käyttäjien kanssa.

On ensiarvoisen tärkeää, että järjestelmäratkaisuja on helppoa ja turvallista käyttää.


Laitteistot on sijoitettava oikeisiin paikkoihin ja niiden on oltava oikean kokoisia. Näin niistä saadaan kaikki hyöty irti ja kustannustehokkuus paranee.

Järjestelmäkartoitukset uusiin ja vanhoihin laivoihin

Yhtiömme tekee järjestelmäkartoituksia sekä uudislaivaprojekteihin että jo olemassa oleviin laivoihin. Uudislaivaprojekteissa toimimme yhteistyössä laivasuunnittelutoimistojen kanssa. Avustamme heitä löytämään parhaat ratkaisut. Jo olemassa oleviin laivoihin teemme kartoituskäyntejä, joiden perusteella esitämme varustamoille muutos- ja parannusehdotukset.

Teemme myös laivakohtaisia virallisia Waste Management Plan -jätteenkäsittelyohjeistuksia. Ota yhteyttä ja kysy lisää laivojen jätejärjestelmistä! Työskentelemme sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kysy lisää!

Tee jäteratkaisut asiantuntevan konsulttiavun pohjalta. Me olemme apunasi!

Ota yhteyttä